Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25Μαΐου 2018

 

Ο Praktikarios.gr συλλέγει προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες για αυτό τον ιστότοπο. O Praktikarios.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών του. Δημιουργήσαμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να περιγράψουμε και να εξηγήσουμε στους χρήστες την πρακτική μας σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πρακτική συλλογής πληροφοριών του Praktikarios.gr που περιγράφεται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στείλτε ένα μήνυμα e-mail στο privacy@praktikarios.gr

 

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

O Praktikarios.gr συλλέγει προσωπικά και άλλα δεδομένα από πρόσωπα και εταιρείες.

O Praktikarios.gr μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

 • Όνομα
 • Διευθύνσεις e-mail
 • Διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας
 • Τηλεφωνικούς αριθμούς
 • Βιογραφικό
 • Ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών
 • Πληροφορίες εκπαίδευσης
 • Οικονομικές πληροφορίες
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τους λογαριασμούς που δημιουργούνται σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Συμπεριφορά και προτιμήσεις αναζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Εάν ένας επισκέπτης συνδεθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το ID του μέσου κοινωνικής δικτύωσης του επισκέπτη, τη διεύθυνση URL της εικόνας του προφίλ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αυτού του επισκέπτη
 • Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που ένας επισκέπτης χρησιμοποίησε για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως τηδιεύθυνση IP και τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος)
 • Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι επισκέπτες βγαίνουν όταν φεύγουν από αυτόν τον ιστότοπο
 • Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως προβολές σελίδας, μοτίβα πλοήγησης ιστότοπου και προβολή θέσης εργασίας ή δραστηριότητα αίτησης)
 • Γενική γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη) από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
 • Τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να φτάσουν σε αυτόν τον ιστότοπο

O Praktikarios.gr δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

 

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

O Praktikarios.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων της ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Εγγραφή, διαχείριση και διατήρηση λογαριασμών χρηστών στον ιστότοπό μας.
 • Διατήρηση των βιογραφικών σημειωμάτων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.
 • Διατήρηση μιας καταγραφής των εργασιών που ο επισκέπτης βλέπει ή στις οποίες υποβάλει αίτηση σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο για σχετικές δημοσιεύσεις εργασίας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.
 • Παροχή των διαχειριστικών ειδοποιήσεων ή επικοινωνιών που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
 • Παροχή υποστήριξης πελατών καθώς και χειρισμό τεχνικών προβλημάτων.
 • Επικοινωνία με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και παροχή σε αυτά πληροφοριών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι στοχευμένες για τα ενδιαφέροντά τους (όπως σχετικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης)
 • Παροχή στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας μέσω των ιστολογίων μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων,
 • Ζήτηση ανάδρασης και σχολίων από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.
 • Διαχείριση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας και άλλες προωθητικές ενέργειες.
 • Ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση από μέρους των επισκεπτών αυτού του ιστότοπου, των εφαρμογών για κινητά και των πόρων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των εργασιών που έχουν προβληθεί ή στις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Ανάλυση τάσεων και στατιστικών σχετικά με την αγορά εργασίας και την κινητικότητα σταδιοδρομίας στις τοπικές οικονομίες και σε εθνικό επίπεδο.
 • Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης του ιστότοπου.
 • Προστασία και πρόληψη απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων και διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δυνητικών χάκερ και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, νομικές διαδικασίες, αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων

Μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες του ιστότοπου του Praktikarios.gr με τρίτους εργοδότες, εταιρείες πρόσληψης και άλλες εταιρείες που ζητούν τις υπηρεσίες μας. Όταν ένας επισκέπτης του ιστότοπου του Praktikarios.gr υποβάλει αίτηση για εργασία σε μια εταιρεία μέσω αυτού του ιστότοπου, οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής του Praktikarios.gr. Ομοίως, εάν μια εταιρεία κατεβάσει ένα βιογραφικό σημείωμα από τη βάση δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής της εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και η χρήση των πληροφοριών αυτών από την εταιρεία θα υπόκειται στην πολιτική απορρήτου αυτής της εταιρείας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πληροφοριών από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουν απευθείας με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Κατά τη συνήθη πορεία παροχής υπηρεσιών προς τους εταιρίες – συνεργάτες μας, προσωπικές πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν εντός τον Praktikarios.gr και των συνεργατών του για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυση, για τη διαχείριση του συστήματος και την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλήματος.

O Praktikarios.gr δεν μοιράζεται με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικό σκοπό.

 

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Praktikarios.gr αποθηκεύονται στην Ευρώπη και η επεξεργασία τους γίνεται στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες όπου O Praktikarios.gr ή οι συνεργάτες, του ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν εγκαταστάσεις. O Praktikarios.gr διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συνεργάτες, θυγατρικές ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλο πλαίσιο ή σύμβαση που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.

 

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τον Praktikarios.gr για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες του βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας των επισκεπτών του ιστότοπου του Praktikarios.gr αποθηκεύονται μέχρι και 3 χρόνια ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του. Τα προσωπικά δεδομένα για τα μηνύματα e-mail σύστασης θέσεων εργασίας  διατηρούνται μέχρις ότου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καταργήσει την εγγραφή από τέτοια μηνύματα e-mail. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές του Praktikarios.gr διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Επαφές που είναι τρέχοντες πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ μας.

 

Δικαιώματα προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στο privacy@praktikarios.gr ή στην επίσημη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου μας.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακριβή, ενημερώνοντάς μας αμέσως για τυχόν αλλαγές προσωπικών πληροφοριών.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, O Praktikarios.gr δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και στην εφαρμοστέα ημερομηνία. Προτρέπουμε τους Επισκέπτες του Ιστότοπου, τις Επιχειρηματικές Επαφές και τους λοιπούς να παρακολουθούν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.