Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν:
Understanding of UI, cross-browser compatibility, general web functions and standards.
Gain experience in Web Applications and programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, JQuery and API’s.
Strong grasp of security principles and how they apply to E-Commerce applications.
Απαραίτητα Προσόντα:
Understanding of JavaScript, JQuery, HTML, HTML5, CSS, CSS3, Web Programming Skills, E-Commerce, Teamwork, Verbal Communication, cross-browser compatibility, Web User Interface Design (UI), Security Principles, Object-Oriented Design, Web Services (REST/SOAP), Multimedia Content Development, API’s
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης:
2 άτομα
Υποβολή Αίτησεων Μέχρι:
31/10
  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Information Technology, Marketing
  • Address Korai 2, Nea Smirni