ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Job Descr: Η εταιρεία Professional Services(www.profser.gr)  που ειδικεύεται στην διάθεση -υποστήριξη συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (Switch, Router, Wireless, IP Surveillance, VoIP,UTM) και συστημάτων UPS επιθυμεί να προσλάβει για τη στελέχωση δραστηριοτήτων της Τεχνικό Δικτύων.O κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

Τεχνική υποστήριξη των προϊόντων.
Σχεδιασμό προσφερόμενων λύσεων.
Αξιολόγηση νέων προϊόντων.
Συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των  εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού.
Υλοποίηση εγκαταστάσεων
Απαραίτητα  προσόντα:Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση στους τομείς Επικοινωνίες και Δίκτυα H/Y , Ηλεκτρολόγου Μηχανικού(τεχνικής κατεύθυνσης) ή ανάλογες σπουδές.
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MSword,Excel,Power Point).
Κάτοχος διπλώματος επιβατικού αυτοκινήτου ή Μηχανής.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους.
Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Δυναμικός χαρακτήρας με δεξιότητες (soft skills) επικοινωνίας, ευελιξίας, επίλυσης προβλημάτων, ομαδικού πνεύματος.
Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών Wireless, VoIP, Networking.
Η εταιρεία προσφέρει: Μόνιμη εργασία πλήρους απασχολήσεως, Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus), εταιρικό πακέτο εργασίας (τηλέφωνο, laptop), πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Application email: INFO@PROFSER.GR

  • Θέση εργασίας IT
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Information Technology, Other