Στέλεχος Τμήματος Πωλήσεων για Πρακτική άσκηση

Job Descr: Οι εκδόσεις Μεταίχμιο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής τους αναζητούν κατάλληλο υποψήφιο/α ως στέλεχος Πωλήσεων (back office) για Πρακτική άσκηση.

Προσόντα
•    Φοιτητής ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης.
•    Άριστη χρήση MS Office.
•    Εξοικείωση με την τεχνολογία.
•    Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων αντικειμένων.
•    Ικανότητα στην επεξεργασία και διανομή δεδομένων.
•    Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
•    Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Ηλικία έως 30 ετών

Η Εταιρία προσφέρει :
•    Απασχόληση σε ένα ενδιαφέρον, εξελισσόμενο και οργανωμένο περιβάλλον.
•    Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης στο Τμήμα Πωλήσεων.
•    Συνεχή εκπαίδευση.
•    Ελκυστικό πακέτο αποδοχών/παροχών.

Praktikarios Apply

 

  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Finance, Other