Προκήρυξη μιας (1) θέσης ασκούμενου/ης – 2μηνη Πρακτική Άσκηση

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ασκούμενου/ης – 2μηνη Πρακτική Άσκηση

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Ινστιτούτο Σπάρτης
Επιστημονικό πεδίο: Γραφιστική, Επιστήμες Υπολογιστών
Περιοχή εργασίας: Σπάρτη, Online

Περιγραφή:
Θέμα: «Προκήρυξη μιας (1) θέσης ασκούμενου/ασκούμενης στο πλαίσιο του Προγράμματος 2μηνης Πρακτικής Άσκησης»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, το Ινστιτούτο Σπάρτης προκηρύσσει την πλήρωση άμισθης θέσης Πρακτικής Άσκησης διάρκειας δύο (2) μηνών (01/12/19 – 31/01/20). Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα από απόσταση με κάθε δυνατότητα ευελιξίας.
Τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης του Ινστιτούτου Σπάρτης δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία, τις οργανωτικές και αναλυτικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός ινστιτούτου ερευνών. Ήδη πάνω από 10 φοιτητές και/ή πτυχιούχοι ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Σπάρτης. Στο πέρας της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης και Συστατική Επιστολή Εργασίας. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης για ίσο με την πρακτική άσκηση χρονικό διάστημα, συνεκτιμώντας την επίδοση του/της ασκούμενου/ης.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης
• Τελειόφοιτος/η ή μεταπτυχιακός/η φοιτητής/φοιτήτρια σπουδών Πληροφορικής (κατά προτίμηση Γραφιστικών Σπουδών)
• Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Υπευθυνότητα, προθυμία και εντιμότητα

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα
• Προϋπηρεσία σε πρακτική άσκηση, ή σε υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων ή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
• Ενδιαφέρον για θέματα Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Κύρια καθήκοντα
• Δημιουργία λογοτύπων και υποστήριξη ιστοσελίδας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30η Νοεμβρίου 2019

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), καθώς και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (motivation letter), στην ηλεκτρονική διεύθυνση institoutospartis@gmail.com με αναγραφόμενο θέμα «Υποψηφιότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης». Θα ενημερωθούν μόνο τα άτομα που θα προ-επιλεγούν για συνέντευξη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Παλαιολόγου 67, 231 00 Σπάρτη
Τηλ. 273 10 89 800, Κιν: 698 77 00 902

Email: institoutospartis@gmail.com , Website: www.inspa.gr/

  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Listing categories Information Technology, Other