Προγραμματιστής Διαδικτύου – Web Designer & Developer

Job Descr: Η διαφημιστική εταιρία Rooftop Advertisement αναζητά ένα (1) άτομο (ΙΕΚ,ΤΕΙ, ΑΕΙ) για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.Θα υπάρξει διαρκής εκπαιδευση καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε εφαρμογές πληροφορικής με στόχο την πρόσληψη στο τέλος της άσκησης.
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:
Γνώση Αγγλικών, συνέπεια, ευγένεια
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1 άτομο
Τελειόφοιτοι/Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΙΕΚ

Application email: rooftopmovies@gmail.com

 

Job Title: Προγραμματιστής Διαδικτύου – Web Designer & Developer
Location: Θεσσαλονίκη
Job Type: Other
Job Category: Marketing, Information Technology


  • Θέση εργασίας Developer, Information Technology, IT, Junior Developer
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Thessaloniki
  • Listing categories Information Technology, Other