ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Job Descr: Το Δικηγορικό Γραφείο της Κας Χαράς Α. Νούση – Περάκη «Lawgical Solutions» στο Πέραμα Αττικής ενδιαφέρεται για συνεργασία με τελειόφοιτο/η ή απόφοιτο/η Ι.Ι.Ε.Κ. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης – γραμματειακή υποστήριξη.

Απασχόληση πλήρης ή μερική. Απαραίτητα προσόντα: ηλικία έως 25 ετών, Επίπεδο Β2 Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον, καλή γνώση χρήσης Η/Υ.


Επιθυμητά προσόντα: δεύτερη ξένη γλώσσα, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: haraperaki@gmail.com.

Έναρξη πρακτικής άσκησης: Σεπτέμβριος 2020.


  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Finance, Other