ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση για Σπουδαστές ή Αποφοίτους Γραφιστικής

Job Descr: Η εταιρία VisualGraphics ζητά για άμισθη πρακτική άσκηση δύο φοιτητές Γραφιστικής για την συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ασκούμενοι φοιτητές θα ασχοληθούν με σχεδιασμό Print and Digital Design (αφίσες,λογότυπο κ.α) καθώς και θα μάθουν να τυπώνουν πάνω σε διάφορα αντικείμενα με σκοπό την προβολή και προώθηση επιχειρηματικών δώρων.

Application email: info@visualgraphics.gr  • Θέση εργασίας IT
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Other