Πρακτική – Γραμματειακή Υποστήριξη

Job Descr: Δικηγορικό γραφείο στην περιοχή του Πειραιά ενδιαφέρεται να προσλάβει τελειόφοιτο ή απόφοιτο σχολής Γραμματειακής Υποστήριξης, με σκοπό την πραγματοποίηση ουσιαστικής πρακτικής άσκησης.

Απαραίτητα προσόντα: ικανοποιητική γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ευγένεια, συνέπεια, εχεμύθεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Βιογραφικά στο e-mail: haraperaki@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 6982878091 (υπεύθυνη δικηγόρος: Χαρά Περάκη).