Πρακτική Άσκηση – Τμήμα Ποιότητας Logistics

Θέση Πρακτικής άσκησης στην εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

Job Descr: Περιγραφή καθηκόντων:
•       Συμμετοχή στις εργασίες συντονισμού εργασιών της αποθήκης
•       Συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος διασφάλισης ποιότητας
•       Συμμετοχή στις εργασίες διαχείρισης πελατών

Απαραίτητα προσόντα:
•       Πολύ καλή γνώση MS Office
•       Πολύ καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας
•       Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•       Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων

Η Εταιρεία προσφέρει:
•       Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων
•       Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ελληνική αγορά

 

Praktikarios Apply

 

Job Title: Πρακτική Άσκηση – Τμήμα Ποιότητας Logistics
Location: Ήμερος Τόπος – Ασπρόπυργος
Job Type: Full Time
Job Category: Other

  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Other