Πρακτική Άσκηση στο Λογιστήριο

Ασκούμενος Φοιτητής για πρακτική άσκηση στην Οικονομική Διεύθυνση-Λογιστήριο.

  • Θέση εργασίας Accounting, Finance
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Finance