Πρακτική Άσκηση στην Blue Soft IT – Bitdefender Security Products

Η Blue Soft & IT αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων Software Security της Bitdefender (www.bitdefender.gr ) για Ελλάδα και Κύπρο προσφέρει θέσεις 6μηνης πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΤΕΙ/ΙΕK στο τμήμα σχεδιασμού λύσεων ασφαλείας, εγκαταστάσεων και υποστήριξης για εταιρικούς πελάτες.

Τα γραφεία της εταιρείας είναι Πύλου 10, Χαλάνδρι, Αττική.

Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν:
 • Στις τεχνολογίες Cyber Security
 • Παραμετροποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών
 • Πιστοποίηση από την Bitdefender στα προϊόντα Security GravityZone
 • Υποστήριξη εταιρικών πελατών
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής
 • Αγγλικά
 • Starting date 9 Ιανουαρίου 2020
 • Θέση εργασίας Information Technology
 • Τύπος πρακτικής Full-time
 • Location Athens
 • Listing categories Information Technology