Πρακτική άσκηση σε web development, ERP support and IT support

Η θέση θα περιέχει ενασχόληση με web site & app development για πελάτες και In-house projects. Επίσης ο εκπαιδευόμενος θα είναι υπεύθυνος για ERP και IT support των συστημάτων της εταιρίας.

Application email: jobs@taxcon.gr  • Θέση εργασίας Internship
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Information Technology, Other