Πρακτική Άσκηση – Καταχώρηση δεδομένων

Job Descr: Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Καταχώρηση Δεδομένων σε λογισμικό σύστημα (CRM) για την προώθηση προϊόντων της εταιρείας.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων της εταιρίας διατηρούνται ακριβείς, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προθεσμίες.
Απαιτούμενα προσόντα:
Άριστη γνώση Η/Υ.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας για ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας.
Διαπραγματευτικές δεξιότητες.
Υπεύθυνο πνεύμα, ομαδικότητα και ευελιξία. Εστίαση στο αποτέλεσμα. Πελατοκεντρική προσέγγιση.
Υπευθυνότητα και αξιοπιστίαΔιάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα στην εταιρεία μας, σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικές προοπτικές στον επιχειρηματικό κόσμο των ακινήτων, με δυνατότητα σταθερής συνεργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης εφόσον επιθυμείτε και εφόσον μπορείτε να εργαστείτε για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου.

Application email: info@lionrealtors.gr

Location: Αθήνα
Job Type: Part Time
Job Category: Information Technology

  • Θέση εργασίας Internship, IT
  • Τύπος πρακτικής Full-time
  • Location Athens
  • Listing categories Information Technology