Οργάνωση γραφείου, τιμολόγηση και γραμματειακή υποστήριξη

Job Descr: Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, λογιστικές καταχωρίσεις και οργάνωση γραφείου.
Δυνατότητα επέκτασης συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Αγγλικών.
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
Προαιρετική γνώση λογιστικών εφαρμογών.

Συνθήκες εργασίας:

Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον.
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή
Ωράριο: 09:00-17:00Αρμοδιότητες:

Καταχωρήσεις τιμολογίων
Σύνταξη προσφορών και εταιρικών εγγράφων
Διοικητική υποστήριξη
Διαχείριση βάσης δεδομένων
Αρχειοθέτηση
Αλληλογραφία

Application email: spyros@technautical.gr