ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – Εταιρικό Προφίλ

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, μέλος των εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, εδώ και 40 χρόνια αποτελεί την μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρία logistics στην Ελλάδα για υπηρεσίες 3PL. Είναι το «όνομα» στην εφοδιαστική αλυσίδα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι Οίκοι της Ελλάδος και του Εξωτερικού από το 1977.

Οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πελάτες μας σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, η ΔΙΑΝΟΜΗ, η ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και η ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ.

  • Location Athens
  • Listing categories Finance, Human Resources, Information Technology, Marketing, Other, Sales
  • Ιλβονα

    ProsCons